Podcast   /   Tadabbur Al-Quran   /   #8 Maidah (5): 5 & 6

Shofwan Badrie

Shofwan Badrie adalah ustaz sunnah yang telah menuntut di Madinah.

#8 Maidah (5): 5 & 6

Tadabbur Al-Qur'an oleh Ustaz Shofwan Badrie yang telah diadakan di The Glasshouse, Subang Jaya pada 2 Oktober 2017.

Oct 02, 2017         01:29:16

Listen on: