Podcast   /   Tadabbur Al-Quran   /   #7 Al-Maidah (5): 4

Shofwan Badrie

Shofwan Badrie adalah ustaz sunnah yang telah menuntut di Madinah.

#7 Al-Maidah (5): 4

Tadabbur Al-Qur'an oleh Ustaz Shofwan Badrie yang telah diadakan di The Glasshouse, Subang Jaya pada 11 September 2017.

Sep 11, 2017         01:15:12

Listen on: