Podcast   /   Tadabbur Al-Quran   /   #6 Al-Maidah (5): 3.2

Shofwan Badrie

Shofwan Badrie adalah ustaz sunnah yang telah menuntut di Madinah.

#6 Al-Maidah (5): 3.2

Tadabbur Al-Qur'an oleh Ustaz Shofwan Badrie yang telah diadakan di The Glasshouse, Subang Jaya pada 4 September 2017.

Sep 04, 2017         01:23:53

Listen on: