Podcast   /   Tadabbur Al-Quran   /   #5 Al-Maidah (5): 3.1

Shofwan Badrie

Shofwan Badrie adalah ustaz sunnah yang telah menuntut di Madinah.

#5 Al-Maidah (5): 3.1

Tadabbur Al-Qur'an oleh Ustaz Shofwan Badrie yang telah diadakan di The Glasshouse, Subang Jaya pada 14 Ogos 2017.

Aug 14, 2017         01:40:29

Listen on: