Podcast   /   Tadabbur Al-Quran   /   #3 Al-Maidah (5): 2

Shofwan Badrie

Shofwan Badrie adalah ustaz sunnah yang telah menuntut di Madinah.

#3 Al-Maidah (5): 2

Tadabbur Al-Qur'an oleh Ustaz Shofwan Badrie yang telah diadakan di The Glasshouse, Subang Jaya pada 24 Julai 2017.

Jul 24, 2017         01:29:47

Listen on: